รายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกรายวัน

4| | |โรคติดเชื้อไวรัสEbola| | |3


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี, Powered by Joomla!
บุคลากรกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและการมีส่วนร่วม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2010 เวลา 02:07 น.

รายชื่อเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและการมีส่วนร่วม

นายประโยชน์ ยอดรัก
หัวหน้ากลุ่มงาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ)
Plan and Policy Analyst, Senior Professional Level
นางนรารักษ์ ดิษฐวิเศษ
นางรัตนา ตรีสาร
นางสิริกร เอกธีรธรรม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
Public Health Technical Officer, Senior Professional Level
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
Public Health Technical Officer, Professional Level
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
Public Health Technical Officer, Professional Level
นายกิตติคุณ บัวศรีพันธุ์
นางนพวรรณ จัตุรัส
 
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
Public Health Technical Officer, Professional Level
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
Public Health Technical Officer, Professional Level
Public Health Technical Officer, Practitioner Level
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     

 

 
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 04 ตุลาคม 2013 เวลา 07:27 น.
 
สำหรับเจ้าหน้าที่