รับย้ายและรับโอนข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับชำนาญการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2012 เวลา 06:26 น.

รับย้ายและรับโอนข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับชำนาญการและขยายเวลารับย้ายและโอนข้าราชการ

 
สำหรับเจ้าหน้าที่