พยาบาลสิงห์บุรีร่วมใจพัฒนาการบริการพยาบาล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย naruemon   
วันพฤหัสบดีที่ 05 กรกฏาคม 2012 เวลา 07:19 น.

3 กค.55 คณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการพยาบาลจังหวัดสิงห์บุรี จัดอบรมมาตรฐานการพยาบาล

และแนวทางการประเมินคุณภาพการพยาบาลในรูปแบบใหม่ทุกงานบริการ แก่พยาบาลทุกโรงพยาบาลจำนวน 148 คน

เพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลทุกระดับ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ

โดยนายวีรศักดิ์ คลองลาภเจริญ ผู้อำนวยการรพ.สิงห์บุรีให้เกียรติเป็นประธาน

 
สำหรับเจ้าหน้าที่