โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา


สถานการณ์โรครายสัปดาห์ ดาวน์โหลด
 
SAT Week40 DHF
SAT Week41 DHF
SAT Week42 DHF
SAT เดือนตุลาคม 2562
SAT Week43
SAT Week44
SAT Week45
SAT Week46

 

 

Executive Summary ดาวน์โหลด
 
Summary Week42
   

 

 

 

 

 

 

 

::งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข