ตรวจสอบวันที่นัดหมายฉีดวัคซีน COVID-19

** กรณีที่ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันนี้    สามารถตรวจสอบวันที่นัดหมายได้ในวันถัดไปค่ะ **