ติดต่อเรา


 

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  
44 หมู่ที่ 4 ถ.สิงห์บุรี-สุพรรณบุรี ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000 เบอร์โทรศัพท์สถานบริการ
โทร 0-3681-3493 / 0-3681-3503
โทรสาร  0-3681-3502
E-mail : singburihealth@moph.go.th
Facebbok : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี Facebook