ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 29 พ.ย. 2560 เวลา 13.30 น.
นพ.มณเฑียร คณาสวัสดิ์ นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัดสิงห์บุรี นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประกาศเจตนารมณ์ เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรับชั่น ปีงบประมาณ 2561[เพิ่มเติม]