ประกาศเจตนารมณ์ "สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี" เป็นองค์กรคุณธรรม