ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต " สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต "

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 28 ธ.ค. 64 ณ ห้องประชุมวิถีธรรมวิถีไทย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี