ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต " สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต "

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 11 ม.ค. 66 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี