ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต " สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต "

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต " ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 16 ม.ค. 67 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี