กรอบการประเมินผลคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


เอกสาร/คู่มือ mou ดาวน์โหลด
library_add คู่มือ MOU ปี 2564 จังหวัดสิงห์บุรี PDF File
library_add คปสอ.  
   play_arrow คู่มือ MOU ปี 2564 สสอ.ค่ายบางระจัน PDF File
   play_arrow คู่มือ MOU ปี 2564 สสอ.ท่าช้าง PDF File
   play_arrow คู่มือ MOU ปี 2564 สสอ.บางระจัน PDF File
   play_arrow คู่มือ MOU ปี 2564 สสอ.พรหมบุรี PDF File
   play_arrow คู่มือ MOU ปี 2564 สสอ.เมืองสิงห์บุรี PDF File
   play_arrow คู่มือ MOU ปี 2564 สสอ.อินทร์บุรี PDF File
library_add ผู้บริหาร PDF File
library_add หัวหน้ากลุ่มงาน PDF File

 

 

 

 

 

 

::งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข