กรอบการประเมินผลคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


เอกสาร/คู่มือ mou ดาวน์โหลด
library_add คู่มือ MOU ปี 2565 จังหวัดสิงห์บุรี PDF File

 

 

 

 

 

 

::งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข