ดาวน์โหลดข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการจมน้ำ


            

          สื่อการเรียนการสอน "การป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กเล็ก"

 

          "Merit Maker" ผู้ก่อการดี ป้องกันเด็กจมน้ำ (ฉบับปรับปรุง)

 

          ข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยจากแหล่งน้ำและการป้องกันการจมน้ำ

 

          การช่วยเหลือและปฐมพยาบาล คนตกน้ำ จมน้ำ

 

          การป้องกันเด็กจมน้ำ อย่าใกล้ อย่าเก็บ อย่าก้ม