อัตรากำลังของบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี


ระดับทุติยภูมิ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ระดับปฐมภูมิ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

แหล่งข้อมูล : งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
ข้อมูลข้าราชการปฏิบัติงานจริง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ข้อมูลประชากรจากทะเบียนราษฎร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558