แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


แผนปฏิบัติการ/เอกสาร ดาวน์โหลด
  เล่มแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563 [ลงวันที่ 20 ก.พ.63] PDF File
  แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข คบสอ.เมือง PDF File
  เล่มแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข คบสอ.อินทร์บุรี PDF File
  เล่มแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข คบสอ.ท่าช้าง PDF File
  เล่มแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข คบสอ.บางระจัน PDF File
  แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข คบสอ.ค่ายบางระจัน PDF File
  ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 [ลงวันที่ 9 ม.ค.63] PDF File
  Template ตัวชีวัด ปีงบประมาณ 2563 PDF File
   -ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี PDF File 
   -ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ อำเภออินทร์บุรี PDF File  
   -ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ อำเภอบางระจัน PDF File
   -ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ อำเภอค่ายบางระจัน PDF File
   -ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ อำเภอพรหมบุรี PDF File
   -ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ อำเภอท่าช้าง PDF File

 

::งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข