แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


แผนปฏิบัติการ/เอกสาร ดาวน์โหลด
  แผนยุทธศาสตร์ คบสอ.บางระจัน ปี 2564 PDF File
  ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 PDF File
  ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ เป้าหมายพื้นที่ PDF File
  เล่มแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข 2564 PDF File

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

::งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข