ข้อมูลประชากรจังหวัดสิงห์บุรี


 

ข้อมูลประชากรกลางปี

ข้อมูลประชากรทะเบียนราษฎร์

ข้อมูลประชากรสำรวจ
2564 2564
2563 2563
2562 2562
2561 2561
2560 2560
  2559
  2558
  2557
  2556
  2555
  2554
  2553
  2552
  2551
  2550
   

 

ข้อมูลนักเรียน
2564
2563
2562
2561