ข้อมูลประชากรจังหวัดสิงห์บุรี


 

ข้อมูลประชากรกลางป

ข้อมูลประชากรทะเบียนราษฎร์

ข้อมูลประชากรสำรวจ
2561 2561
2560 2560
  2559
  2558
  2557
  2556
  2555
  2554
  2553
  2552
  2551
  2550
   

 

ข้อมูลนักเรียน
2561