ข้อมูลประชากรจังหวัดสิงห์บุรี


 

ข้อมูลประชากรกลางป

ปี 2560

ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552 ปี 2551 ปี 2550
ประชากรทะเบียนราษฎร์                    
ประชากรสำรวจ