แผนและสรุปตรวจราชการจังหวัดสิงห์บุรี


วันที่ หัวข้อ ไฟล์เอกสาร
13 มี.ค.66 แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เอกสาร
9 พ.ย.64 แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เอกสาร
14 ก.ย.64 ประชุมสรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2564 รอบที่ 2 ผ่าน Webex Meeting วันที่ 14 ก.ย. 2564 เวลา 09:00 - 14:00 เอกสาร
31 ส.ค.64 สรุปตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 4 รอบที่ 2 ปี 2564 เอกสาร
15 มิ.ย.64 ประชุมรายงานความก้าวหน้าแผนปฏิบัติการ(Action Plan)ตามประเด็นการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 15 มิ.ย.64 เอกสาร
1 มิ.ย.64 แผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เอกสาร
1 มิ.ย.64 สรุปตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 1 ปี 2564 เอกสาร
1 มิ.ย.64 สรุปตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 4 รอบที่ 1 ปี 2564 เอกสาร