โรงพยาบาลอินทร์บุรีเปิดให้บริการคลินิกเท้าเบาหวานที่แผนกผู้ป่วยนอก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2011 เวลา 05:46 น.


ผอ. รพ. อินทร์บุรีชี้แจง เกี่ยวกับการคัดกรองความเสี่ยงในการเกิดแผลที่เท้าและ ดูแลสุขภาพเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีปัญหาเฉพาะราย

พญ.วนิดา สาดตระกูลวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี จ. สิงห์บุรี เปิดเผยว่า ปัจจุบันเบาหวาน เป็นหนึ่งในโรคเรื้อรังที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตและคร่าชีวิตมนุษย์มากที่สุดโรคหนึ่ง และมีแนวโน้มอัตราการเกิดโรคเพิ่มมากขึ้นในอนาคต ซึ่งทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ลดลง จากภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่นความผิดปกติของปลายระบบประสาท จอประสาทตาเสื่อม โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง โรคไต รวมถึงแผลบริเวณเท้าที่มักเกิดขึ้นในผู้ป่วยเบาหวานซึ่งยากต่อการดูแลรักษา  โรงพยาบาลฯได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้มาก จึงได้เปิดคลินิกเท้าเบาหวานที่แผนกผู้ป่วยนอก เพื่อคัดกรองความเสี่ยงในการเกิดแผลที่เท้า การดูและสุขภาพเท้าตามระดับความเสี่ยง และการดูแลผู้ที่มีปัญหาที่เท้าเฉพาะรายให้ครอบคลุมกลุ่มผู้เป็นเบาหวานที่แผนกผู้ป่วยนอกขึ้น
พญ.วนิดา กล่าวเพิ่มเติมว่า การเปิดคลินิกเท้าเบาหวานของรพ.อินทร์บุรีแบ่งเป็น ๓ ระดับ คือระดับที่หนึ่ง แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการดูแลเท้า โดยจะมีการประเมินความเสี่ยงการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เท้า แจ้งระดับความเสี่ยงและประเด็นปัญหาให้ผู้ป่วยทราบ การให้ความรู้และให้คำปรึกษา และการเบิกจ่ายรองเท้าที่เหมาะสมกับผู้ป่วย โดยจะพิจารณาให้ไม่เกิน ๓ คู่ต่อคนต่อปี  ระดับที่สอง แนวทางการดูแลรักษาแผลเท้าเบาหวาน โดยจะคัดแยกผู้ป่วยที่มีแผลที่เท้า เพื่อดูแลอย่างใกล้ชิด โดยประสานความร่วมมือกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการรักษาอย่างถูกต้องต่อไปและระดับที่สามแนวทางการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยหลังการสูญเสียเท้า โดยจะประสานความร่วมมือกับคณะทำงานดูแลแผล ทั้งในกลุ่มที่ยอมรับและไม่ยอมรับการรักษาโดยการประเมินภาวะซึมเศร้า และประเมินคุณภาพชีวิต ภายหลังการผ่าตัด ๑ สัปดาห์ จากนั้น มีการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิถีการดำเนินชีวิตและให้กำลังใจอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนประสานกับนักสังคมสงเคราะห์ เพื่อขอรับขาเทียมหรือกายอุปกรณ์ต่างๆ ต่อไป
โครงการคลินิกเท้าเบาหวานที่แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลอินทร์บุรี เป็นอีกโครงการหนึ่งที่โรงพยาบาลอินทร์บุรียินดีที่จะให้บริการแก่ประชาชนภายใต้เข็มมุ่งของโรงพยาบาลคือ “เน้นการดูแลและควบคุมระดับน้ำตาลให้เป็นปกติในผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน” ซึ่งขณะนี้ได้เปิดดำเนินการแล้ว ผู้สนใจสามารถเข้ารับบริการหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงพยาบาลอินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี  โทรศัพท์ ๐๓๖-๕๘๑-๙๙๓-๗ ทุกวันเวลาราชการ

 
สำหรับเจ้าหน้าที่